Bliżej uchylenia części Pakietu Mobilności

22.02.2021

Część przepisów wprowadzonych w ramach Pakietu Mobilności będzie mieć szkodliwy wpływ na środowisko i rozwój transportu. Tak wynika z badań zleconych przez Komisję Europejską.

Podczas przyjmowania Pakietu Mobilności KE złożyła deklarację dotyczącą jego dwóch aspektów. Po pierwsze – wymogu obowiązkowego powrotu ciężarówki do kraju, w którym jest siedziba firmy, co najmniej raz na osiem tygodni. Po drugie – stosowania ograniczeń kabotażowych na wykonywanie międzynarodowego kombinowanego transportu. Komisja Europejska wyrażała obawę, że te przepisy są sprzeczne z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. I ponieważ nie zostały one poddane ocenie swego wpływu przed przyjęciem Pakietu Mobilności, Komisja zobowiązała się do przeprowadzenia dokładnej oceny ich prawdopodobnego oddziaływania na klimat, środowisko i jednolity rynek. Oba badania zostały przeprowadzone przez niezależnych konsultantów. Wyniki badań wskazują, że w/w przepisy mogą mieć negatywne skutki, w tym wpływać na wzrost emisji, m.in. dwutlenku węgla, z sektora transportu. Z analizy dotyczącej obowiązku powrotu pojazdów do państwa członkowskiego siedziby przewoźnika wynika, że ten przepis może wygenerować dodatkowe przejazdy ciężarówek, mogące skutkować dodatkową emisją dwutlenku węgla w wysokości do 2,9 mln ton rocznie.

Według drugiego badania skupiającego się na zasadach wykonywania operacji transportu kombinowanego powszechne wprowadzenie przez państwa członkowskie restrykcji na tego typu operacje mogłoby doprowadzić do dodatkowych emisji CO2 w wysokości 397 tys. ton rocznie i potencjalnych negatywnych długoterminowych skutków dla rozwoju transportu kolejowego i intermodalnego.

Minister infrastruktury w polskim rządzie, Andrzej Adamczyk, liczy, że wyniki obu badań przyczynią się do wycofania obu przepisów z Pakietu Mobilności. Zaś niemal na pewno będą miały one wpływ na to, w jaki sposób Trybunał Sprawiedliwości UE odpowie na skargę na Pakiet Mobilności, wniesioną do tegoż trybunału w październiku zeszłego roku przez Polskę, Litwę, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Maltę i Cypr.  

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Więcej: https://www.gov.pl/web/infrast...

https://ec.europa.eu/transport...