Fundacja Pomyśl o Przyszłości z promocją projektu Europa Równych Szans w Karpaczu na Forum Ekonomicznym

12.10.2020

Wpływ pandemii na międzynarodową wymianę handlową, to aktualnie jedna z kluczowych kwestii polskich firm działających globalnie.

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego, które z powodu pandemii odbyło się w Karpaczu, nie mogło zabraknąć Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Jakub Zapała, wiceprezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości reprezentował Fundację w ramach panelu „Różne oblicza polskich eksporterów”.

Polskie firmy działające globalnie stanowią siłę napędową polskiej gospodarki. Wzrost eksportu przekłada się na zwiększenie się PKB, co ma bezpośredni wpływ na średnie wynagrodzenia. Wybierając rodzime produkty wzmacniamy polską gospodarkę i budujemy własną zamożność. To szczególnie istotne w obecnej, trudnej dla wszystkich sytuacji związanej z pandemią. Dzisiaj bardzo istotną branżą dla polskiego PKB jest polska branża transportowa, która spotyka się z różnymi problemami. Pakiet Mobilności, Kabotaż, pracownicy Delegowani, brak równych szans konkurowania to kluczowe kwestie, które ograniczają rozwój polskich, rodzimych firm. Jednym z przykładów pomocy dla branży transportowej jest portal 4freedoms.net, który powstał w ramach Projektu: ,,Europa Równych Szans” – mówił podczas panelu Jakub Zapała.