Spotkanie-informacyjno-szkoleniowe

03.03.2020

Zielona Góra to kolejne miejsce na mapie skąd zostały przeszkolone osoby w związku z projektem Europa Równych Szans. Tylko współpraca wszystkich przedsiębiorców może sprawić, że polska branża transportowa będzie nadal konkurencyjna. Dzisiaj bez współpracy i wiedzy rodzimego biznesu daleko nie,, zajedziemy,,.