Kongres Prawa Ochrony Konkurencji

26.06.2022

Celem Kongresu jest interdyscyplinarna dyskusja doświadczeń oraz ograniczeń instytucji prawnych zapewniających stosowanie reguł ochrony konkurencji w Polsce i na rynkach Unii Europejskiej. Prawo konkurencji ma służyć gospodarce, przedsiębiorcom i konsumentom

W wydarzeniu uczestniczyła Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości Pani Bożena Damasiewicz, która stwierdziła:

Żyjemy w świecie, w którym konkurencja globalna prowadzona jest nie tylko wysoką jakością produktu, nie tylko dobrą dystrybucją, czy też lepszą komunikacją z klientami, ale także za pomocą systemu prawnego danego kraju. Wysokiej jakości prawo to wielka przewaga konkurencyjna. Inne kraje z tej przewagi regularnie korzystają. - nadszedł czas, aby i Polska z tego zaczęła korzystać.