Pakiet Mobilności na już

04.05.2020

Międzynarodowe organizacje transportu drogowego zaapelowały do Parlamentu Europejskiego o niezwłoczne przyjęcie Pakietu Mobilności, który od trzech lat prac legislacyjnych nadal nie został zatwierdzony.

Oświadczenie podpisało 16 organizacji transportu drogowego – związki transportowe z Niemiec (BGL), Francji (FNTR), Czech (CESMAD Bohemia), Słowacji (CESMAD Słowacja), Niderlandów (TLN), Portugalii (ANTRAM), Hiszpanii (ASTIC, CETM), Włoch (CONFTRASPORTO, FAI) oraz ze Szwecji (SA), Norwegii (NLF), Finlandii (Fin Mobility) i organizacja NLA z krajów skandynawskich . Poparli ich także branżyści z Czech i Słowacji.

Na europejskim rynku panuje chaos wywołany różnymi wizjami państw członkowskich. Pakiet wprowadziłby ład i porządek. Nadałby ramy europejskie zapewniające uczciwe i równe zasady konkurowania.

Członkowie organizacji transportu drogowego zgodnie zauważają, że panujący kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa staje się kolejnym powodem do zatwierdzenia Pakietu Mobilności.

Dzisiejszy kryzys wyraźnie pokazuje, że dobrze funkcjonujące rynki krajowego transportu towarowego są niezbędne tak samo, jak transport transgraniczny, do utrzymania łańcucha logistycznego i zagwarantowania dostaw dla ludności – komentują związki transportowe.

Pytanie, czy w dobie pandemii koronawirusa i trudnej sytuacji wielu firm transportowych, chociażby z Polski, dodatkowe regulacje uderzające i ograniczające polskie firmy są potrzebne?

Dzisiaj powinniśmy popatrzyć szerzej na sytuację branży transportowej i rodzimych biznesów. Dodatkowe regulacje  mogą jedynie zaszkodzić, a nie pomóc firmom, które i tak z każdej strony borykają się z kryzysem.