Polski transport drogowy w zmieniającej się Unii Europejskiej

10.10.2019

Taka była myśl przewodnia konferencji, która odbyła się 13-14 września 2019 r. konferencji w Tęgoborzy. W konferencji, która została zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych "Galicja " oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego uczestniczył m.in. Wicepremier Jarosław Gowin.

Na konferencji  Wiceprezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości  -Jakub Zapała zaprezentował założenia oraz działania podejmowane przez fundację w ramach projektu Europa równych szans,  w tym stworzony na jego potrzeby portal 4freedoms.net. Jak wskazał J. Zapała głównym celem  projektu jest pomoc przedsiębiorcom  w walce o równe szanse konkurowania. W ramach portalu przedsiębiorcy mają możliwość zgłaszania naruszeń prawa wspólnotowego oraz niespójności przepisów prawa w poszczególnych krajach UE. Jednocześnie zachęcił do zaangażowania się w projekt poprzez aktywne zgłaszanie naruszeń i niezgodności gdyż tylko  poprzez wspólne działanie możemy walczyć o równe szanse dla polskich firm.