Pomysł powołania Rzecznika Interesu Gospodarczego przy Ministrze Finansów

11.01.2022

Prawo powinno być zrozumiałe i przejrzyste, służyć obywatelom i ułatwiać funkcjonowanie zarówno jednostki, jak i całej grupy.

Powinno też regulować tylko niezbędne obszary życia obywateli. Ilość obecnie funkcjonujących przepisów oraz ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Nieprecyzyjne przepisy, sprzeczność przepisów z interesem gospodarczym państwa utrudniają rozwój firm, ograniczając tym samym rozwój gospodarczy kraju.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości proponuje utworzenie Rzecznika Interesu Gospodarczego Państwa

Propozycje zmian - 11 - Fundacja Pomyśl o Przyszłości (pomysloprzyszlosci.org)