Ponad 100 przedstawicieli świata biznesu, polityki i mediów z wizytą w Muszynie

26.02.2019

W dniach 23-25 lutego 2019r.. położona malowniczo w południowej Polsce Muszyna zmieniła się w mini Davos. Na zaproszenie Fundacji Pomyśl o Przyszłości i jej założyciela Ryszarda Florka, prezesa FAKRO do Muszyny zawitali czołowi polscy przedsiębiorcy, politycy oraz przedstawiciele ogólnopolskich mediów.

Powodem spotkania była organizowana po raz czwarty przez Fundację Pomyśl o Przyszłości konferencja, pt. Strategia rozwoju polskich rodzimych firm w globalnej rzeczywistości połączona z IV Narciarskimi Mistrzostwami Polskich Przedsiębiorców i Dziennikarzy Biznesowych.

Pierwszy raz spotkanie odbyło się na tak dużą skalę. W tym roku do grona przedsiębiorców dołączyli przedstawiciele polityki oraz mediów. Łącznie gościliśmy ponad sto osób. To doskonały przykład budowania kapitału społecznego w praktyce.

 Wśród parlamentarzystów nie zabrakło Premiera Jarosława Gowina, Jerzego Meysztowicza, Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki w Sejmie oraz Posła na Sejm – Michała Cieślaka. W imieniu przedsiębiorców wypowiedział się także Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W swoim wystąpieniu Premier Jarosław Gowin wyraźnie zaakcentował potrzebę budowania kapitału społecznego i rolę współpracy bez względu na przynależność partyjną. Podkreślił także, że trzeba stawiać na patriotyzm gospodarczy i wspierać polskie firmy.

Obecne reguły gospodarki globalnej są korzystne dla dużych firm, które posiadają kapitał i korzyści skali. W konsekwencji rozwijają się jedynie duże firmy, a małe upadają choć nierzadko są lepsze od tych dużych. 

Jednym z kluczowych tematów była branża transportowa oraz Walka o równe szanse konkurowania polskich firm z ich globalnymi konkurentami.

 Należy wspomnieć, że polska branża transportowa wytwarza 10% polskiego PKB (ponad dwa razy więcej niż polskie rolnictwo) Zatrudnienie znajduje w niej 7%  osób czynnych zawodowo w Polsce, a średnia rentowność sprzedaży netto polskich firm transportowych wynosi 2-3%.  Co więcej 40% całej nadwyżki Polski w handlu usługami z zagranicą to sektor transportowy, to pokazuje jak ważna jest to branża dla naszej gospodarki.  Jak zatem polska branża transportowa poradzi sobie w świetle nowych przepisów unijnych, ale czy tylko?