Posiedzenie Zarządu OSPD Galicja

06.07.2020

26 czerwca w Tęgoborzy odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Galicja. W skład Stowarzyszenia wchodzą przewoźnicy z całego kraju oraz firmy związane z całym zapleczem transportu drogowego i motoryzacji. W spotkaniu uczestniczyła również Fundacja Pomyśl o Przyszłości.

Podczas spotkanai Wiceprezes Fundacji pan Jakub Zapała omówił założenia projektu Europa Równych Szans oraz szans i zagrożeń jakie stoją przed polską branżą transportową. Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się przykładami dotyczącymi niespójności przepisów prawa oraz wszelkich naruszeń dotyczących polskiej branży transportowej.

Jak podkreślali przewoźnicy w wielu przypadkach szybka interwencja oraz działanie administracji publicznej mogłyby w znacznym stopniu ograniczyć gorsze traktowanie polskich firm.

Przedsiębiorcy wspólnie docenili podjęte przez Fundację wysiłki związane z wsparciem przewoźników w walce z nieuczciwą konkurencją oraz restrykcjami związanymi z pakietem mobilności, a także niespójnością prawa.