Rosja szykanuje polskich przewoźników

27.01.2021

Tak wielu problemów, które administracja rosyjska stwarza zagranicznym przewoźnikom, nie spotykamy w żadnym innym kraju – powiedział Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD), w rozmowie z serwisem logistyka.rp.pl - Rosyjskie służby szykanują polskich przewoźników na terenie Rosji i zachowują się tendencyjnie, podczas gdy w Polsce rosyjscy przewoźnicy korzystają z liberalnej postawy polskich służb kontrolnych – dodał.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych przeprowadziło ankietę na ten temat wśród przewoźników. 59 proc. ankietowanych spotkało się z zarzutem - ze strony rosyjskich służb kontrolnych – stosowania niewłaściwego zezwolenia. Jak pisze serwis internetowy 40ton.net, ten problem występuje od wielu lat. I dotyczy ładunków wiezionych z Polski, ale transportowanych na zlecenie firm zagranicznych (mających fabryki w naszym kraju). Rosyjskie służby często kwestionują to jako przewóz z Polski, traktują to jako ładunek z innego kraju i wymagają zezwolenia na kraje trzecie (mimo że wg przepisów to przewóz z Polski). Gdy tak robią, to kierowca musi dostarczyć nowe zezwolenie – co oznacza m.in., że jest skazany na wielodniowy postój.

Innym problemem są kłopoty z przekroczeniem rosyjskiej granicy. Napotyka na nie aż 56 proc. ankietowanych przez ZMPD. Polegają one na dodatkowych kontrolach ładunku, wykonywanych na koszt przewoźnika.

- Postawione przez Rosjan bariery są nie do zaakceptowania i mają na celu nie ochronę rynku, ale zapewnienie większych praw rosyjskim przewoźnikom i zakłócenie symetrii na rynku usług pomiędzy polskimi i rosyjskimi przewoźnikami – ocenił Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, w wywiadzie dla serwisu logistyka.rp.pl.

Na podstawie: zmpd.pl, logistyka.rp.pl, 40ton.net

Więcej:

https://zmpd.pl/aktualnosc.php...

https://logistyka.rp.pl/prawo/...