Równe szanse konkurowania

22.06.2022

Nasza gospodarka faktycznie opiera się na wolnym rynku, ale diabeł tkwi w szczegółach: co do zasady przedsiębiorcy mogą działać w sposób dowolny, ale istnieje szereg wyjątków od tej zasady.

Część z tych wyjątków jest intuicyjna. Istnieją jednak takie regulacje, których sposób działania – a niekiedy nawet istnienie – nie są aż tak intuicyjne. Umykają one świadomości społecznej, pomimo tego, że ich istnienie i działanie wpływa na otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą.

Angażując się od wielu lat w liczne postępowania antymonopolowe i sądowe z zakresu prawa konkurencji i prawa antymonopolowego, Fundacja Pomyśl o Przyszłości zgromadziła bezcenną wiedze, doświadczenie i know-how, którymi z największą chęcią wspomoże wszystkie zainteresowane podmioty. 

Więcej na stronie fundacji:

https://www.pomysloprzyszlosci.org/rowne-szanse-10/#