Spotkania z przedsiębiorcami z Warszawy

15.01.2020

13 stycznie 2020 roku Fundacja Pomyśl o Przyszłości spotkała się z przedsiębiorcami z Warszawy. Celem spotkania było omówienie projektu Europa Równych Szans. Kierownik projektu, Jakub Zapała przekonywał przedsiębiorców do współpracy i integracji w ramach projektu FIO. Tworzymy bazę naruszeń i niezgodności prawnych dotyczących branży transportowej. Podczas spotkania przedsiębiorcy chętnie wymieniali się wiedzą i przykładami ze swojej branży. Wskazywali na liczne uciążliwości natury prawnej oraz spowodowane niechęcią do polskich kierowców w UE