Spotkanie z przedsiębiorcami z Rzeszowa

19.01.2020

15 stycznie 2020 roku Fundacja Pomyśl o Przyszłości spotkała się z przedsiębiorcami z Rzeszowa. Celem spotkania było omówienie i współpraca przy projekcie Europa Równych Szans. Kierownik projektu, Jakub Zapała przekonywał przedsiębiorców do współpracy i integracji w ramach projektu FIO. Tworzymy bazę naruszeń i niezgodności prawnych dotyczących branży transportowej. Podczas spotkania przedsiębiorcy wskazali, że dzisiaj polska branża transportowa to przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, którzy przede wszystkim muszą konkurować z globalnymi firmami z krajów Europy Zachodniej, które mają niższe koszty, przewagę z tytułu efektu skali czy wreszcie zdecydowaną przewagę kapitału.