Założenia Centralnego Portu Komunikacyjnego

18.10.2023

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys.nowych miejsc pracy.

Poza funkcją lotniczą i kolejową CPK ma — zgodnie z planami — pełnić funkcję ważnego węzła kolejowego i drogowego, co ma na celu poprawę komunikacji wewnętrznej w kraju oraz zwiększenie atrakcyjności Polski jako huba transportowego w Europie.

Stwarza to wielki potencjał do rozwoju firm transportowych gdyż wszystkie towary, które wylądują w Baranowie jeżeli nie będą transportowane do miejsca docelowego drogą lotniczą będą musiały zostać dostarczone do odbiorców końcowych koleją bądź transportem samochodowym. Dlatego ważne jest aby w debacie publicznej podkreślać znaczenie CPK dla rozwoju rodzimych firm transportowych