Baza wiedzy

Krótka definicja dyskryminacji

18.11.2020

By wstępnie ocenić, czy dane postępowania zagranicznego organu kontrolnego jest dyskryminujące wobec przedsiębiorcy z Polski, nie trzeba wcale długich i skomplikowanych analiz.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ciągu ostatnich dziesięcioleci wypracował krótką regułę, zgodnie z którą ocenia, czy traktowanie przedsiębiorcy z innego państwa członkowskiego UE wobec przedsiębiorcy rodzimego w jego kraju ,nie odbywa się w sposób dyskryminujący.

Każdy przedsiębiorca może w swoich kontaktach z urzędami zagranicznymi w państwie członkowskim UE powołać się na art. 18 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazującego dyskryminacji ze względu na kraj pochodzenia.

Zgodnie z orzecznictwem TSUE dyskryminacja polega na różnym traktowaniu podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji albo na podobnym traktowaniu podmiotów znajdujących się w różnej sytuacji (por. orzeczenia TSUE (i) C-148/02; (ii) C-411/98, pkt 51; (iii) C-80/94, pkt 17).

Za każdym razem, gdy działalność polskiego przedsiębiorcy napotyka w innym państwie UE na bariery, powinien on przeprowadzić taki test.