Baza wiedzy

O procedurach kontrolnych przewoźników we Francji

15.12.2019

Prowadzenie działalności transportowej we Francji wymaga sporej dozy ostrożności.

W przypadku popełnienia wykroczeń – głównie przez kierowców samochodów ciężarowych, organy kontrolujące żądają zapłaty tzw. „consignation” na poczet przewidywanej kary grzywny, która może być orzeczona przez Tribunal de Police. Jeżeli sąd uniewinni od popełnienia zarzuconych wykroczeń, jest ona wtedy zwracana. Jeżeli natomiast nastąpi skazanie, z niej wówczas opłacana jest kara grzywny. Wysokość kaucji  jest ustalana przez Prokuratora albo przez drogowy organ kontroli i nie ma od niej odwołania.

Po stwierdzeniu wykroczenia, (z reguły kilka miesięcy po fakcie), kierowca zazwyczaj otrzymuje zarządzenie karne (fr. „ordonnance pénale”) informujące go o nałożonej na niego karze. Wydawane jest ono bez rozprawy. Od tej decyzji można się odwołać w ciągu 30 dni od doręczenia „ordonnance”, albo listem poleconym, albo przez deklarację w Sądzie. W wyniku odwołania dochodzi do rozprawy i jest to okazja, aby wykazać, że nałożenie kary było bezzasadne, jeżeli istnieją ku temu powody. Stawiennictwo w Sądzie nie jest obowiązkowe i można być reprezentowanym przez adwokata. Jednakże decydując się na francuskiego pełnomocnika należy uprzednio ustalić koszty reprezentacji, które w porównaniu z kosztami reprezentacji na terenie Polski, są znacząco wyższe. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że francuscy prawnicy niechętnie podejmują się spraw, w których wysokość kary nie przekracza 4 tys Euro.

Mandat wystawiony zdalnie

Mandat należy zapłacić wybierając jeden ze sposobów płatności. Zapłata mandatu oznacza przyznanie się do popełnienia wykroczenia i kończy postępowanie (artykuł 529 francuskiego Kodeksu postępowania karnego). Jeśli nie możemy zapłacić mandatu na miejscu, w ciągu 3 dni należy udać się do francuskiego urzędu Centre d’encaissement des amendes i uregulować mandat: znaczkiem-mandatem, czekiem bądź kartą płatniczą.

Mandat wystawiony zdalnie

Ukarany mandatem np. za przekroczenie dozwolonej prędkości otrzymuje listownie zawiadomienie o mandacie (avis de contravention) oraz 2 druki :

 • Comment payer cette amende forfaitaire (Jak zapłacić mandat)
 • Formulaire de requête en exonération (Formularz podania o zwolnienie z opłaty).

Jeżeli otrzymamy mandat drogą pocztową i nie przyznajemy się do popełnienia wykroczenia:

 • Jeżeli pojazd został sprzedany, odstąpiony, skradziony lub zniszczony bądź jeżeli ktoś posłużył się jego tablicami rejestracyjnymi lub
 • Jeżeli w momencie popełnienia wykroczenia pojazd prowadził inny kierowca
  • płatność smartfonem
  • Przez Internet: www.amendes.gouv.fr
  • Znaczek elektroniczny który można kupić w bureau de tabac agréé, dla których zatwierdzono „paiement électronique des amendes” (możliwość elektronicznej zapłaty grzywny)
  • Przelewem:  w celu wykonania przelewu, istnieje możliwość wydrukowania ze strony www.amendes.gouv.fr polecenia przelewu ze wstępnie naniesionymi informacjami (m.in. numer konta, nazwisko i adres: Centre d’encaissement des amendes 35073 Rennes Cedex 9, France), albo przedłożenia w swoim banku polecenia przelewu figurującego na odwrocie dokumentu, podając kwotę płatności.

 

Należy wypełnić druk Formulaire de requête en exonération i  wysłać go pod wskazany na wezwaniu do opłaty adres. W obydwu tych przypadkach, nie należy wnosić opłaty mandatu.W każdym innym przypadku (inny powód), należy opłacić mandat. W celu odwołania należy wypełnić załączony formularz oraz przesłać wniosek pismem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na następujący adres :

 

L’Officier du Ministère Public

Contrôle Automatisé

CS 41101

35911 Rennes Cedex 9

France

Formularz można również wypełnić na stronie www.antai.fr. Należy zachować kopie formularza wniosku oraz wszystkich przesyłanych dokumentów.

Formularz należy przesłać w ciągu 45 dni od daty wystawiania otrzymanego mandatu. Po upływie 4 miesięcy, jeżeli mandat nadal nie jest opłacony, urząd skarbowy rozpoczyna procedurę egzekwowania kary i informuje Prokuratora Republiki.

W przypadku pierwszym należy wypełnić formularz z poświadczeniem złożenia skargi dotyczącej kradzieży lub przywłaszczenia tablic rejestracyjnych, dołączyć kopie zaświadczenia, jeśli pozostawiliśmy pojazd do zniszczenia, lub kopię oświadczenia o odstąpieniu pojazdu oraz potwierdzenia tego faktu w systemie rejestracji pojazdów.

 

W przypadku drugim formularz wniosku powinien być dokładnie wypełniony (o użyczeniu bądź wynajmie samochodu osobie, która prowadziła samochód w momencie stwierdzenia wykroczenia). Jeśli to możliwe, należy dołączyć fotokopię prawa jazdy osoby która prowadziła samochód.

W każdym innym przypadku (inny powód, po opłaceniu mandatu) należy wysłać formularz wniosku wraz z uzasadnieniem odwołania, na czystym arkuszu papieru, a oryginał powiadomienia o nałożeniu mandatu należy przesłać pismem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Officier du Ministère Public (adres powyżej). Należy wpłacić należną kwotę za pomocą jednego z następujących sposobów płatności

Należy pobrać bezpłatną aplikację amendes.gouv na Google Play lub App Store i zeskanować kod matrycowy.

Formularz wniosku o uchylenie mandatu (contestation en ligne) można również wypełnić na stronie www.antai.fr

Opracowano na podstawie informacji zawartych w Poradniku z zakresu spraw komunikacyjnych, źródło: https://paryz.msz.gov.pl/pl/in...