Baza wiedzy

Szansa na zwrot nienależnie zmniejszonych dodatków na dzieci w Austrii

09.10.2020

Komisja Europejska zaskarżyła przepisy austriackiego prawa, ograniczające ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne ze względu na zamieszkanie w krajach Europy Wschodniej.

            Nim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowie się co do zgodności z prawem europejskim przepisów w Austrii, dostrzegamy możliwości wygrania sporu już teraz. Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 883/2004 (w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) zasadą jest, że świadczenia pieniężne należne na podstawie niniejszego rozporządzenia, nie podlegają jakimkolwiek obniżkom z tego powodu, że beneficjent lub członkowie jego rodziny mieszkają w innym Państwie Członkowskim niż to, w którym znajduje się instytucja odpowiedzialna za ich wypłacanie.

            Z kolei zgodnie z art. 67 Rozporządzenia 883/2004, osoba jest uprawniona do świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawodawstwem właściwego Państwa Członkowskiego, włącznie ze świadczeniami dla członków rodziny, którzy zamieszkują w innym Państwie Członkowskim, tak jak gdyby zamieszkiwali oni w pierwszym Państwie Członkowskim.

            Ze względu na bezpośrednie stosowanie rozporządzeń w UE (por. art. 288 TFUE) na wyżej przytoczone przepisy może powołać się każdy polski pracownik w Austrii i zażądać wypłaty świadczenia rodzinnego i zastosowanie ulgi podatkowej w pełnej wysokości już przy rozliczeniu rocznym. W przypadku ewentualnego sporu przed organami odwoławczymi, powinien on ponowić przywołanie powyższych przepisów.

            Warto przytoczyć również wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C321/93) oraz (C-312/94), które już pod rządami poprzedniego Rozporządzenia 1408/71 stwierdzały, że uzależnianie przyznania przez państwo członkowskie świadczeń rodzinnych od miejsca zamieszkania członków rodziny jest niezgodne z prawem europejskim