Kolejne spotkania z przedsiębiorcami

22.01.2020

Kolejne spotkanie promujące ,,Projekt Europa Równych Szans". Jest to niezwykle interesująca debata zwłaszcza w świetle pojawiających się nowych informacji dotyczących Pakietu Mobilności. Przypomnijmy, że Komisja transportu Parlamentu Europejskiego przyjęła niekorzystne przepisy dla polskiej branży transportowej. Zawierają szereg niekorzystnych zmian dla naszych przewoźników są to między innymi: obowiązek powrotu samochodów do kraju rejestracji firmy, ograniczenia dotyczące przewozów kabotażowych, czy wreszcie też objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników, co oznacza wprowadzenie zasady płacy minimalnej krajów, w których odbywa się praca.