Spotkanie promujące projekt Europa Równych Szans

25.02.2020

Kolejne spotkanie promujące projekt Europa Równych Szans wraz z portalem 4freedoms.net. Ważne dyskusje i pytania dotyczące przyszłości polskiej branży transportowej zwłaszcza w świetle Pakietu Mobilności i możliwości zaskarżenia nowych przepisów przez Polskę i Litwę