Polskie firmy boją się przepisów dotyczących delegowania pracowników za granicę

27.10.2020

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, jedna trzecia ankietowanych polskich przedsiębiorstw ma obawy związane z koniecznością stosowania lokalnych przepisów obowiązujących w kraju, do którego delegują pracowników. Tak wynika z badania firmy audytorsko-konsultingowej KPMG.

- W wyniku wprowadzonych ostatnio zmian formalny okres oddelegowania może trwać do 12 miesięcy – powiedział PAP Andrzej Marczak, partner w KPMG. - Warto mieć na uwadze, że po tym okresie oddelegowanie nadal będzie możliwe, jednak konieczne będzie zastosowanie, co do zasady, wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach państwa przyjmującego, które docelowo zrównają pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych. Na podstawie umotywowanego powiadomienia przedsiębiorstwa delegującego maksymalny okres delegowania będzie mógł zostać wydłużony do 18 miesięcy. Do obliczenia okresu delegowania wliczać należy okresy zastępowania się przez pracowników na tym samym stanowisku pracy.

36 proc. ankietowanych przez KPMG firm przeszło już kontrolę dotyczącą pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, kontrolę ze strony Państwowej Inspekcji Pracy lub jej odpowiednika w innym kraju.

Jak wskazuje badanie KPMG, ponad połowa polskich firm delegujących pracowników za granicę wysyła ich do Niemiec. Najczęstszymi kierunkami delegowania polskich pracowników są także Francja, Belgia, Szwecja i Dania. Prawie połowa respondentów deleguje pracowników za granicę na podstawie aneksu do polskiej umowy o pracę, który zmienia miejsce pracy. 39 proc. firm deleguje pracowników w ramach podróży służbowej, a 12 proc. na podstawie lokalnej umowy w kraju wykonywania pracy, jednocześnie zawieszając lub rozwiązując w tym okresie polską umowę o pracę.

39 proc. ankietowanych przedsiębiorstw deleguje pracowników do pracy za granicą na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Z badania KPMG wynika też, że 79 proc. delegowanych pracowników posiada ubezpieczenie społeczne w Polsce, a 21 proc. firm opłaca pracownikom składki na ubezpieczenia społeczne w kraju, do którego ich deleguje. Delegując pracowników do pracy za granicą, 67 proc. polskich przedsiębiorstw stosowało się do ogółu przepisów lokalnych obowiązujących w państwie przyjmującym. Jednak aż 33 proc. ankietowanych firm nie do końca zdaje sobie sprawę z konieczności stosowania przepisów kraju, do którego delegują pracownika.

 

Na podstawie: PAP, wnp.pl