Spotkanie największych przedsiębiorców z Sądecczyzny

01.12.2019

Przedsiębiorcy z Sądecczyzny spotkali się przy okazji publikacji „Listy 100 największych firm napędzających gospodarkę Sądecczyzny”.

W dyskusji na tematy ważne dla naszego regionu wzięło udział ponad 30 przedstawicieli największych firm z Nowego Sącza i okolic. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Pomyśl o Przyszłości.

Wśród uczestników spotkania były również firmy transportowe. Jednym z poruszanych tematów były równe szanse konkurowania oraz promocja portalu 4freedoms.net

Spotkanie odbyło się 28 listopada Hotelu Beskid w Nowym Sączu.