Spotkanie z przedsiębiorcami z Bydgoszczy

10.03.2020

Kolejne spotkanie z grupą z Bydgoszczy oraz promocja projektu Europa Równych Szans. Transport polskich firm stoi przed wyzwaniem przepisów Pakietu Mobilności. Dzięki spotkaniu odnotowaliśmy kolejne logowania na portalu 4freedoms.net.