Zagrożone tysiące miejsc pracy – przez Pakiet Mobilności

14.11.2020

W Polsce skutkiem wprowadzenia Pakietu Mobilności może być likwidacja nawet 40-60 tys. miejsc pracy – uważa Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Tę opinię prezes Wroński przedstawił podczas niedawnego eksperckiego webinaru „Transport drogowy w obliczu zagrożeń i nowych szans biznesowych”, zorganizowanego przez Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska, Niderlandzko-Polską Izbę Gospodarczą oraz Santander Bank Polska.

- W scenariuszu pesymistycznym skutkiem wprowadzenia Pakietu Mobilności może być spadek pracy przewozowej o 20 proc., co się przekłada na spadek przychodów branży o 1,3 do 2 mld euro. To by się wiązało z trwałą utratą 40-60 tys. miejsc pracy u krajowych przewoźników w międzynarodowych przewozach – przewiduje Maciej Wroński.

Grozi to nam – jak mówili eksperci w trakcie wspomnianego wyżej webinaru – dlatego, że przepisy, które mają być wprowadzone na mocy Pakietu Mobilności, mogą znacząco podnieść koszty polskich przewoźników na trasach zachodnioeuropejskich. W ślad za tym mogą oni ograniczyć tam swą działalność. Dotyczy to w szczególności firm, które specjalizują się w przewozach kabotażowych i cross-trade.

Zdaniem Macieja Wrońskiego sytuacja rynkowa może jednak sprawić, że część tych zagrożeń uda się przekuć w szanse. - W scenariuszu optymistycznym spadki mogą mieć charakter przejściowy – mówi prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. - Szacuje się, że w Europie brakuje około 500 tys. kierowców. Może nam sprzyjać pandemia, Brexit oraz wojny handlowe między USA i Chinami, które mogą skłaniać producentów do lokowania inwestycji o charakterze produkcyjnym oraz logistycznym na terenie naszego kraju. W efekcie popyt na nasz transport może szybko się odbudować, a wzrost kosztów zostać skompensowany wyższymi stawkami.

Kolejną z szans dla polskich firm transportowych jest szybki rozwój w Europie transportu intermodalnego, w którym wykorzystuje się zarówno transport kolejowy, jak i drogowy.

Więcej: https://tlp.org.pl/potencjalne-kierunki-rozwoju-dla-branzy-tsl-wobec-niepewnych-scenariuszy/

Źródło: tlp.org.pl